De magazines die de muziekbonden voor jaren hebben uitgebracht voor de Drum-, Show- & Marchingbands zijn helaas verleden tijd. Het is voor de showsector een ‘gemis’: het was altijd goed, leuk en interessant om artikelen te lezen  over andere korpsen, evenementen, andere ideeën en nieuwe stromingen én om op de hoogte blijven van nieuwe producten, agenda’s, discussie en wat al niet meer.

Wij, Matthijs van Houten (afgestudeerd journalist) en Cor Vosseberg (oprichter Korpsmuziek.nl) zijn overtuigd dat Nederland zit te wachten op die informatie zoals eerder genoemd, mensen moeten worden geïnformeerd over de bewegingen in de sector. Het verdwijnen van de magazines is een enorme stap terug op informatief gebied. Bovendien vinden we dat de sector ook meer in positieve zin kan worden gepromoot.

Dat is dan ook de reden waarom we  een – in eerste instantie – online magazine zijn gestart dat de sector moet promoten en moet informeren over nieuwe ontwikkelingen, evenementen en korpsen. Mede dankzij ons grote netwerk binnen de showsector, kunnen we het blad vullen met prikkelende en interessante artikelen van hoog niveau.

We hebben onlangs ook de bonden benaderd met de plannen en die zijn erg te spreken zijn over het initiatief. Temeer omdat we ze hebben aangeboden om een klein aantal pagina’s beschikbaar te maken voor mededelingen van de nieuw op te richten taakgroep Show, Marching en Percussion. Denk aan mededelingen over evenementen, nieuwe reglementering en jubilarissen. Vanwege de fusie perikelen is een beslissing voor deelname op de langere termijn gezet. Nieuwe ontwikkelingen als het One World System, het nieuwe jurysysteem tijdens het WMC, willen we in het blad ook uitgebreid gaan bespreken.

Naast ruimte voor de muziekbonden, willen we ook zeker plek inruimen voor organisaties als Drumcorps Europe, Drumcorps Nederland en Drumcorps International. Een magazine waarin deze werelden worden verenigd, kan volgens ons zeker bijdragen aan een betere promotie van de sector. Vandaar ook dat andere stromingen een plek krijgen in het magazine zoals uitstappen naar theater producties en bijvoorbeeld pipebands of Jachthoornkorpsen.

Breder publiek
Met deze nieuwe vorm van media bereiken we een enorme doelgroep. Ten eerste de mensen die de magazines missen, ten tweede de ‘nieuwe generatie’ die online te vinden is. Het blad richt zich daarbij op zowel de muzikanten, instructieleden en kaderleden als muziekliefhebbers. We willen zoveel mogelijk onderwerpen coveren, dus ook organisatorische vraagstukken bespreken of tips geven voor muzikanten, én natuurlijk het coveren van nieuwe reglementen, interessant voor juryleden en instructieleden.

Professionaliteit
Voor ons is het belangrijkste uitgangspunt dat het magazine een professionele uitstraling moet krijgen. Niet alleen in opmaak, maar ook zeker in de kwaliteit van teksten. Dat is dan ook de reden waarom we in het blad ruimte creëren voor de bonden, organisaties en adverteerders. Op die manier kunnen we onze (freelance) redactieleden op termijn ook een vergoeding bieden. Want alleen op die manier kunnen we garanderen dat het blad de professionele uitstraling blijft houden.

Online distributie
Een online magazine is makkelijk te distribueren. We willen als het ware een online, gratis, abonnement aanbieden, waarbij de lezers het magazine (als link) in hun mailbox krijgen. Maar ze moeten ook terecht kunnen op sites van de bonden, organisaties en alle verenigingen om het magazine te openen. En tot slot hebben we ook Korpsmuziek.nl beschikbaar als distributiekanaal. Belangrijk om te vermelden: deze twee vormen van media houden we zo veel mogelijk gescheiden, maar de veelbezochte site leent zich er wel voor om vooraankondigingen en ‘teasers’ te plaatsen.

Toekomst
Na een proefperiode van zes tot twaalf maanden, waarin we vier tot acht uitgaves willen realiseren, stellen we ons de vraag of we het magazine online voortzetten of daadwerkelijk laten drukken. Dit hangt ook af van de behoefte van bonden en adverteerders en de aantallen downloads die we genereren met het online magazine. U als adverteerder heeft natuurlijk baat bij een zo groot mogelijk bereik. Daarom hebben we ook als uitgangspunt om in eerste instantie geen kostprijs aan het blad te hangen en deze online gratis beschikbaar te maken.

Dé nieuwssites van de showsector:

Korpsmuziek.nl | CGN | DCE

Copyright © 2012. All Rights Reserved.